Choď na obsah Choď na menu
 


Deň narodenia nás prezradí

 

Deň narodenia v numeralógii nazývaný aj psychické číslo, vypovedá o tom, akým spôsobom sa jeho nositeľ realizuje. Má však aj pomerne dôležitý význam pri výbere partnera a priateľov, určuje potreby človeka, jeho ambície, ciele a túžby. Dokonca ovplyvňuje i výber stravy.

Psychické číslo počas celého života nestráca na svojej dôležitosti. Žiaden deň narodenia nie je vyslovene zlý alebo len dobrý, každý z 31 dní má pozitívne i negatívne vlastnosti. Je dôležité im porozumieť, potom vieme pochopiť celý svoj život. 


 

JEDNOTLIVÉ DEKÁDY 

 

Ľudia narodení v rovnakej dekáde majú isté spoločné vlastnosti. Napr.: tí, čo sa narodili v dňoch 1-9 sa rovnako správajú v súkromí i na verejnosti a ich karma je jednoduchšia.
 

Dni narodenia 10-19 vypovedajú o vysokých ambíciách, ctižiadosti, entuziazme, sile vôle, nezávislosti, originalite a odhodlaní. Ich nositelia na situácie reagujú rozumovo a sú rozhodní.
 

Psychické čísla 20-29 dávajú človeku značnú intuíciu, ale aj nerozhodnosť, náchylnosť na stres a fyzickú nevoľnosť. Na situácie reagujú najskôr citovo a až potom rozumovo.
 

Čísla 30-31 majú v sebe zakódovanú vysokú inteligenciu, zvedavú myseľ a tvorivé schopnosti, ľudia narodení v tieto dni na situácie reagujú analyticky. 


 

JEDNOTLIVÉ DNI: + a - 


 

1 – NEZÁVISLOSŤ

Plus: Silná osobnosť s jasným chápaním a vyhraneným postojom, so schopnosťou rýchlej formulácie svojich myšlienok. Autorita vyžadujúca pozornosť, rešpekt a nezávislosť. Človek veľkorysý, čestny, priamy,úspešný, disciplinovaný, šľachetný, s dobrým vkusom, individualista. O svojom živote nikdy všetko neprezradí, nevyhovuje mu, ak sa musí niekomu spovedať  a zodpovedať.

Mínus: Neústupčivosť, panovačnosť, žiarlivosť, kritickosť, pesimizmus. 


 

2 – DRUŽNOSŤ

Plus: Človek intuívny, láskavý, mimoriadne citlivý na svoje okolie, ak je jeho blízke okolie v pohode, aj on je pozitívne naladený, no rovnako vie nasávať i negativitu. Nikdy nerobí nič len pre seba, jeho blízki sú u neho na prvom mieste. Rodený diplomat a šíriteľ pokoja, zhovievavý, láskavý, romantický, zmyslom pre krásu a úprimnosť. Nerád klame.

Mínus: Nerozhodnosť, zraniteľnosť,netrpezlivopsť, plachosť, sklon k depresiám, hádavosť, nervozita, citové výkyvy, promiskuita.


 

3 – KAMARÁTSTVO

Plus: Býva obľúbený pre disciplinovanosť, kreativitu a odvahu. Ja ambiciózny, logicky mysliaci, zodpovedný, iniciatívny, pravdovravný, čestný, optimistický,tvorivý a so zmyslom pre humor, univerzálny pomocník a skvelý priateľ, úspešný, priamy, lojálny, so schopnosťou presne zhodnotiť každú situáciu.

Mínus: Pýcha, panovačnosť, extravagancia, nervozita, hyperkritika, neschopnosť relaxovať, smútok, uvravenosť, prehnaná ctižiadostivosť, posmeškárstvo. 


 

4 – VYROVNANOSŤ

Plus: Vyznačuje sa spoľahlivosťou, trpezlivosťou, v kritických situáciách je skvelý. Vie byť veľkorysý, praktický, zručný, poriadkumilovný, slušný, zodpovedný, starostlivý, rezervovaný, cieľavedomý, štedrý, verný, vášnivý, tolerantný a súcitný.

Mínus: Neústupčivý, tvrdohlavý, perfekcionista, pochybovačný, podpichovačný, hrubý, tajnostkársky, bezohľadný, neistý, neschopný dodržať sľub. Často máva bloky z detstva spôsobené rodičom, má sklon vo všetkom hľadať chyby. 


 

5 - VNÍMAVOSŤ

Plus: Človek energický, odvážny, vnímavý, adaptabilný, nezávislý, samostatný, cieľavedomý, novátorský a dobrodružný, zároveň predvídavý, progresívny, pracovitý. Má ušľachtilú myseľ, je pohotový, materialistický, podnikavý, dobrý obchodník a vyjednávač.

Mínus: Panovačný s potrebou rozkazovať, neznáša obmedzovania a príkazy, náladový, nedokáže vyjsť s oddanou osobou, nestály v citoch, podozrievavý, špekulatívny, diktátorský, tvrdohlavý, márnotratný, svojhlavý, nezodpovedný. 


 

6 – HARMÓNIA

Plus: Vášnivý romantik, príťažlivý, citlivý, tvorivý, vynaliezavý, bystrý, chápavý, taktný. Zároveň nadaný, s vycibreným vkusom, reprezetatívmy, ústretový, ochotný pomôcť a spolupracovať, spoločenský, milujúci, čistotný, starostlivý, dôveryhodný, láskavý a predovšetkým rodinne založený. Často u neho nachádzame vlastnosti geniality.

Mínus: Nedostatok sebadôvery, nesústredený, pôžitkársky, nedisciplinovaný, frivolný, promiskuitný. 


 

7 - SKÚSENOSŤ

Plus: Citlivý a pravdovravný človek, vie byť priamočiary, emociálny, spoločenský, romantický, originálny, s hyperaktívnym myslením a zmyslom pre spravodlivosť, duchovne založený, múdry, usilovný, prispôsobivý so schopnosťou rozlišovať, priateľský. Sedmičky majú liečiteľské schopnosti.

Mínus: Posadnutosť, rád preháňa, nerozhodnosť, sklon k úrazom, ohováranie, náladovosť a podráždenosť, neistota, klamanie seba samého, náklonnosť k alkoholu, drogám , k hazardu a intrigánstvu.  


 

8 - ROVNOVÁHA

Plus: Týmto ľuďom nechýba logické myslenie, inteligencia, bystrý odhad a skvelé podnikateľské schopnosti. Veľmi dôležitá je pre nich celoživotná rovnováha. Sú to mimoriadne silné osobnosti. Majú pevnú vôľu, čestnú povahu, sú pracovití, pohotoví, seriózni, trpezliví, cieľavedomí a spravodliví. Žiadnu osmičku neoklamete.

Mínus: Prílišná kritika, klam, sebaklam, melanchólia, uzavretosť, nevraživosť, pomstychtivosť, ľahkovážnosť.  


 

 

9 – UVÁŽLIVOSŤ

Plus: Človek charakterný, zodpovedný, citlivý, skromný, analyticky mysliaci, ambiciózny a pohodový. Veľmi dobrý organizátopr, chápavý, usilovný, s vysokými ideálmi, disciplinovaný, šťastný. Vie byť odvážny, dobrodružný, temperamentný a veľkorysý.

Mínus: Priťahuje ľudí s citovými problémami, prehnane zodpovedný, máva nekvalitný spánok, vie byť tvrdohlavý, nezhovorčivý, impulzívny, škriepny a majetnícky. 


 

10 – SILA CHARAKTERU

Plus: Vyznačuje sa intelektom, emociálnou silou, je zásadový, rezervovaný, uzavretý, pracovitý, čestný, medzi ľudmi obľúbený, cieľavedomý, so zdravým svetonázorom a sebadôverou, komunikatívny a spoľahlivý.

Mínus: povýšenectvo, hrdosť, sklon k závistlostiam, nedôverčivosť, závistlosť od iných ľudí, uzavretosť.


 

11 – CITLIVOSŤ

Plus: Je citlivý, vnímavý, zároveň zraniteľný, mierumilovný, intuívny, ale aj dostatočne autoratívny, dynamický, pútavý, s predpokladom na úspech. Jedenástka je pohotová, optimistická, komunikatívna a priateľská. Vie zarobiť peniaze.

Mínus: Nestály, neústupčivý, sarkastický, nedochvíľny, bez lásky stratený, má talent vyvolávať nedorozumenia, závistlivý. 


 

12 – VŠESTRANNOSŤ

Plus: Človek činorodý, kreatívny, úspešný, bystrý, nekonvečný a prispôsobivý. Dostatočne otvorený a profesiálne schopný, priateľský, ústretový, veľmi inteligentný. Nechýba mu tvorivosť a nadšenie, je filozoficky založený, šikovný, sebakritický, rozhodný, obľúbený, rád cestuje. Vie byť nápomocný slabším, o všetko sa zaujíma.

Mínus: Nerozhodný, nie vždy dokončí, čo začal. Nestabilný, hyperkritický, nervózny, potrebuje pochvalu, spôsobuje rozčarovanie u iných ľudí, nemá rád, ak o ňom pochybujú, alebo ho kritizujú.


 

13 – ZRANITEĽNOSŤ

Plus: Vyznačuje sa skvelými organizačnými schopnosťami, je nadaný, bystrý, zodpovedný, otvorený, novátorský a nekonvečný. Veľmi dobrý priateľ, praktický a dôveryhodný. Má znížený prah bolesti, vie odolať kritike.

Mínus: Urážlivosť, náladovosť, nízka sebadôvera a sebaúcta možu u neho vyvolávať fyzické a nervové problémy. Sklon k smútku a pesimizmu, neistota a pochybovačnosť.
 


 

14 – CIEĽAVEDOMOSŤ

Plus: Má potrebu zariaďovať si život podľa seba, je tvorivý, múdry, vnímavý, skvelý organizátor, nadšený a ohľaduplný. Vie sa rýchlo a správne rozhodovať, je adaptabilný, spoľahlivý, šarmantný s progresívnymi myšlienkami.

Mínus: Rád komanduje, vie byť popudlivý, diktátorský, často zbytočne hazarduje a špekuluje. Ľahko stráca dôveru a podlieha samote.
 


 

15 – ODVAHA

Plus: Mimoriadne bystrý jedinec, miluje dobrodružstvo, je citlivý, zraniteľný. Určite aj milujúci, no zachováva si odstup. Potrebuje pomáhať iným, je otvorený a inteligentný. Má rád pohodlie a luxus, rád cestuje, vie si získať ľudí.

Mínus: Často podlieha stresu,vtedy stráca reč a je mu nevoľno. Neistota a nedisciplinovanosť, nesústredenosť.
 


 

16 - PRIAMOČIAROSŤ

Plus: Človek s potrebou vyskúšať si všetko na vlastnej koži. Neznáša dogmy, má pevné, vlastné názory. Má rád zmeny i cestovanie, budúcnosť si vie naplánovať, nechýba mu odvaha, šarm a príťažlivosť.

Mínus: Neistota, napätie, požívačnosť, neresti, úzkosť a obavy zo strát, sklon k intrigám a úrazom.
 


 

17 – ZDATNOSŤ

Plus: Vie prejaviť dostatok vodcovstva a samostatnosti, zároveň je citlivý, chápavý. Uvážlivý, so skvelými pozorovacími schopnosťami a zdravou odvahou. Mierumilovný a šíriaci pokoj. Nikdy sa nevzdáva, má pevnú vôľu a čestnú povahu.

Mínus: Ak si neustráži rovnováhu, ľahko podľahne zlosti, vrtošivosti a konfliktom. Sklon k nevraživosti a pomste, vie si vyrobiť najhorších nepriateľov.
 


 

18 – ZODPOVEDNOSŤ

Plus: Má nepokojnú myseľ s analytickými danosťami, vysokú inteligenciu a vnútornú silu. Vo svojom základe je materialistický a býva obdarený schopnosťou šikovného zarábania peňazí. Je pohotový, ambiciózny, s vysokou mienkou o sebe.

Mínus: Nekvalitný spánok, nervozita, hnevlivosť, náladovosť a žiarlivosť. Častejšia je i nestabilita,nepokoj a celkové vnútorné napätie.
 


 

19 – CHÁPAVOSŤ

Plus: Pôsobí ochraniteľsky, je zodpovedný, múdry a trpezlivý. Ľudia ho často žiadajú o pomoc. Vie sa vynájsť v nezvyčajných situáciách, má rád úctu, peniaze a vysoký štandard.

Mínus: Často trpí pocitom samoty a izoláce, niekedy výbuchmi zlosti, náladovosťou, panovačnosťou a žiarlivosťou.
 


 

20 – INTUÍCIA

Plus: Jeho základom je láskavosť, jemnosť, úprimnosť, oddanosť, harmónia. Má zmysel pre spoluprácu a tímovú prácu, vie si priznať i nedostatky, myslí veľmi rýchlo, je nesebecký, nemá rád hádky a spory.

Mínus: Ľahko sa dá unieť, trpí obavami, nervozitou a netrpezlivosťou, niekedy aj dosť veľkou pasivitou.
 


 

21 – POCHOPENIE

Plus: Dokáže vyjsť s každým, je tolerantný, spoločenský, kreatívny, činorodý, pokrokový a úprimný. Potrebuje komunikovať a hovoriť veci na rovinu. Nikdy sa neusiluje o odplatu.

Mínus. Zbytočne ostrá kritika, ľahko sa nechá vyprovokovať, má sklon k pýche, panovačnosti a prospechárstvu.
 


 

22 – VYTRVALOSŤ

Plus: Je dôkladný, praktický, svedomitý, láskavý. Všetky výčitky berie veľmi vážne. Má jedinečnú schopnosť splynúť s partnerom.

Mínus: Chýba mu sebaistota, jeho vzťahy sú často problematické, rád podpichuje a provokuje, je tajnostkár.
 


 

23 – SAMOSTATNOSŤ

Plus: Je komunikatívny a býva úspešný pri rokovaní s ľuďmi, má vynikajúce predpoklady na podnikanie. Má dobrý prehľad, dobre sa učí, býva obľúbený, potrpí si na blahobyt.

Mínus: Jeho city nemajú dlhé trvanie, nevyzná sa v nich a ani sám v sebe, je chladný, náladový, sebecký, necitlivý.
 


 

24 – PRÍVETIVOSŤ

Plus: Potrebuje kvalitné rodinné vzťahy, je starostlivý, priateľský, úprimný, ochotný pomôcť a praktický. Vie udržať tajomstvá, má rád čistotu. Pri práci potrebuje pokoj.

Mínus: Chýba mu sebadôvera, býva príliš citlivý, nedisciplinovaný, niekedy slaboch i bezohľadný. Zradu neodpúšťa. . 

 


 

25 – NENÁROČNOSŤ

Plus: Veľmi sa ho vie dotknúť netaktnosť, je schopný, skromný a mierumilovný. Má rád zmeny a výzvy, často filozofuje. Pomerne ľahko sa dá oklamať, rád zhromažďuje veci.

Mínus: Absolútne neznáša stres, dôležité veci rieši príliš neskoro a impluzívne. Je zasnený a náladový. Ak riskuje, prehráva. 


 

26 – SILA

Plus: Človek s veľkou vnútornou silou, nič mu neunikne. Dobrý organizátor, nesebecký, veľkorysý, láskavý a príťažlivý. Má talent zarábať peniaze a na nos má dobré intuície.

Mínus: Vie byť nepríjemne arogantný, ak stratí rovnováhu. Nie je mu cudzia pomsta.
 


 

27 – SVEDOMITOSŤ

Plus: Život berie veľmi vážne, je poctivý, múdry, citlivý, vnímavý, otvorený, s pozorovacími schopnosťami. Má rád samotu v rámci istoty partnerstva, vtedy aj zvyčajne dosiahne úspech.

Mínus: Sebazničujúce schopnosti v rôznych sférach života, prísne trestá sám seba, podlieha rôznym závislostiam a stresu.
 


 

28 – ROZPORUPLNOSŤ

Plus: Vie byť citlivý i tvrdohlavý, vždy rozhoduje samostatne, nepozná strach, je dobrým šéfom, ochotný k spolupráci, čestný, priamy. Potrpí si na rešpekt, má dobré spôsoby a vkus.

Mínus: V stave nerovnováhy má sklony k agresivite, neústupčivosti a nervozite. Rád nepríjemne kritizuje.
 


 

29 – NEPREHĽADNOSŤ

Plus: Je mierumilovný, priateľský, tolerantný, vnímavý a pokrokový. O svojich citoch nehovorí, no miluje celým srdcom. V práci sú títo ľudia schopní dosiahnuť vysoké posty vďaka analytickému mysleniu.

Mínus: Extravagancia, paranoja, tajnostkárstvo a talent môžu spôsobovať nedorozumenia.
 


 

30 – RÁZNOSŤ

Plus. Výborne vychádza s ľuďmi, je kreatívny, úprimný, nadaný, sebaistý a bystrý, s vyhranenými názormi na život, podľa ktorých sa riadi. Rád komunikuje.

Mínus: Často má pocit, že len jeho názory sú správne. Má buď veľkú potrebu sexuality, alebo žiadnu. Zvykne mrhať energiou.
 


 

31 – MOTIVÁCIA

Plus: Človek s pevnou vôľou, skvelými nápadmi, výborný organizátor, ktorý kladie na seba vysoké nároky. Je veľkorysý, inteligentný, spoločenský, pracovitý a neznáša lož. Vie byť ohľaduplný a nežný.

Mínus: V strese sa dá uniesť zlomyseľnosťou, povrchnosťou, nie vždy dodrží dané slovo.

 


 

Zdroj: Rytmus života - ZaH