Choď na obsah Choď na menu
 


...FACE TO FACE...

5. 7. 2010

ESSE QUAM VIDERI...Cicero

 Obrázok Radšej byť, ako vyzerať  

x

ANIMO CUPIENDI NIHIL SATIS FESTINATUR...Sallustius

Pre dušu prahnúcu túžbou sa nič nedeje rýchlo
x
VITIA NOSTRA QUIA AMAMUS, DEFENDIMUS ET MALAMUS EXCUSARE ILLAQUAM EXCUTERE...Seneca ml.
Kedže máme radi svoje chyby, bránime ich a radšej ich chceme ospravedlniť,ako odstrániť
x
CUIUSVIS HOMINIS EST ERRARE, NULLIUS NISI INSAPIENTIS IN ERRORE
PERSEVERARE...Cicero
Každý človek robí chyby, ale len hlúpy trvá na svojich
x
MAXIMUM REMEDIUM IRAE DILATIO EST...Seneca ml.
Najlepší liek proti hnevu je odložiť ho
x
SI VINCERE IRAM NON POTES, TE ILLA INCIPIT VINCERE...Seneca
Ak nevieš ovládať hnev, ovládne on teba
x
FIDEM QUI PERDIT NIHIL POTEST ULTRA PERDERE...Publilius Syrus
Kto stratil dôveru, nič viac stratiť nemôže
x
OMNIA HUMANA BREVIA ET CADUCA SUNT ET INFINITI TEMPORIS NULLAM
PARTEM OCCUPANTIA...Seneca
Všetko ľudské je dočasné a pominuteľné a v nekonečnom čase neznamená
ani chvíľku
x
STAT SUA CUIQUE DIES, BREVE ET IRREPARABILE TEMPUS OMNIBUS EST
VITAE...Vergilius
Každý má určený svoj deň. Krátky a nenávratný je pre všetkých čas života
x
TARDIORA SUNT REMEDIA QUAM MALA... Tacitus
Lieky pôsobia pomalšie než zlo
x
FORMA BONUM FRAGILE EST, QUANTUMQUE ACCEDITAD ANNOS, FIT MINOR ET SPATIO CARPITUR IPSA SUO...Ovidius
Krása je krehký majetok; ako jej pribúdajú roky, zmenšuje sa,až napokon zahynie
x
ALTA CADUNT ODIIS, PARVA EXTOLLUNTUR AMORE...Cato
Láska pozdvihne nízke, ale nenávisťou sa aj vysoké rúca
x
SENECTUTEM UT ADIPISCANTUR OMNES OPTANT EANDEM ACCUSANT ADEPI...Cicero
Všetci si želajú dosiahnuť starobu, a keď ju dosiahnu, sťažujú sa na ňu
x
OMNIA MEA MECUMPORTO...
Všetko svoje nosím so sebou
x
ALIENA VITIA IN OCULIS HABEMUS, A TERGO NOSTRA SUNT...Seneca ml
Cudzie vady máme pred očami, vlastné za chrbtom
x

MEMORIA VIRTUS: FACILE PERCIPERE ET FIDELITER CONTINERE...Quintilianus

Pamäť má dvojakú prednosť. Ľahko zachytáva a verne uchováva

x